Пакет Online Business

Този пакет е подходящ за собственици на нощни заведения, офиси, хотели, магазини, ресторанти. Ние знаем, че Вашето време е ценно, затова не мислим да ви го губим. Разработването на проект онлайн е най-добрият начин ангажираните хора да получат това, което желаят.

Много е важно при създаването на подобен проект клиентът да бъде в тясно сътрудничество с дизайнера, работещ по неговата идея, за да е сигурно, че крайният резултата ще отразява напълно първоначалния замисъл. Комуникацията между двамата се осъществява виртуално в удобно за клиента време.

Всяка готова част от проекта е на постоянно разположение на клиента и подлежи на корекции до получаване на желания от него ефект. Всичко това става на сайта finedesign.bg.

Чрез пакета Online Business Fine Design ангажираните хора от бизнеса спестяват време, пари и ненужно разкарване и същевременно получават атрактивна и уникална визия на своите обекти.

Пакетът включва:

  • технически спецификации на всички промени и детайли
  • концептуален проект
  • базова работна документация
  • визуализация на начертания проект
  • подбор и синхронизиране на материалите
  • изготвяне на ценоразпис на всички детайли и прогнозиране на разходите по реализацията
  • предложение за маркетингов подход

Допълнително може да се пожелае от клиента авторски надзор, който не се включва в пакета и се заплаща отделно.

13

* Цена за 1 квадратен метър

Fine Design : Добре дошли !

Вход в системата

Изгубена парола