menu Проекти

ДА СЕ ДОВЕРИМ ЛИ НА ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР ИЛИ ДА ОПИТАМЕ САМИ? ЧАСТ III: ИЗПРАВЕНИ СТЕ ПРЕД ИЗБОР: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА

За да можете да извършите информиран избор на база вашите желания и възможности, трябва да имате предвид следните варианти на предлаганите дизайн услуги:

 

 

1. Дизайн концепция – в най-общи линии тази дейност включва визуализирането на идеята за конкретното пространство, разположение на мебели, цветови решения, реалистични материали, осветление и други. Този вариант, най-често, е решение когато сте планирали частични промени в жилището си /искате да промените интериора само в една стая, нямате възможност да осъществите цялостен ремонт, а ще го разделите на отделни етапи/. При този вариант, вие трябва да имате решение относно всички изпълнители на последващите процеси и да осъществявате контрол върху работата им. В този случай е по-подходящо да се обърнете към специалист на свободна практика, който да изготви съвместно с вас визуализацията;

+ Предимства: това е по-евтин вариант, който може да помогне да си представите   как ще изглежда пространството;

Недостатъци: реализацията на проекта зависи изцяло от вашия избор на изпълнители и възможностите ви да управлявате тяхната работа без да имате необходимите познания и време за това.

 

 

 

2Дизайн концепция и изготвяне на проектна документация – в допълнение на гореизложеното ще бъдат добавени подробни чертежи, включващи точни параметри за всички елементи от интериора. Те ще помогнат за правилното планиране и остойностяване реализацията на проекта.  Това би улеснило значително работата на изпълнителите и ускорило сроковете за реализацията на проекта. При този вариант имате избор и можете да възложите изпълнението, както на специалист по визуализиране, така и на интериорен дизайнер/студио.

 

Предимства: отново бюджетно решение, като изготвянето на проектната документация ще рефлектира към по-лесното управление на процесите от ваша страна;

Недостатъци: въпреки всичко отговорността и ангажиментите по управлението на проекта са ваши, което коства време, енергия и средства.

 

 

 

3. Дизайн концепция, изготвяне на проектна документация и осъществяване на надзор върху изпълнението – в допълнение на първите две точки се включва надзор от подизпълнителя. По този начин прехвърляте отговорността за управлението на избраните от вас изпълнители към професионалист. При този вариант е подходящо да използвате услугите на интериорен дизайнер/студио, които имат опит.

 

+ Предимства: ще разполагате с личното си време и няма да се налага да бъдете ангажирани с дейности, които не са от вашата компетенция; можете да разчитате на професионалните решения на интериорния дизайнер/студио;

Недостатъци: този вариант ще бъде ценообразуван по-скъпо, възможно е известно забавяне в случай, че осъществения надзор доведе до смяна на изпълнител;

 

 

 

4. Дизайн концепция, изготвяне на проектна документация и цялостно управление на проекта до неговото завършване – накратко този вариант включва всичко от-до. Цялостно и концептуално решение за вашият дом, гарантиращо високи практически и естетически резултати. Тук определено трябва да заложите на интериорен дизайнер/студио с опит.

 

+  Предимства: получавате завършен продукт, като участието ви в проекта е сведено до осъществяване на вашите желания съгласно бюджета, с който разполагате; спестявате време, енергия, средства и в значителна степен гарантирате удовлетворяващ краен резултат;