menu Проекти
background

Прозрачни цени и ясни условия, изчислете сами

калкулатор
Минимална площ за проектиране 55 кв. м. При по-малка площ цената е фиксирана на 4200 лв. без ДДС

Пакети

elements

Standard

32 без ДДС
elements

Standard +

39 без ДДС
elements

Premium

56 без ДДС

Точно замерване на помещенията

2D функционално разпределение

3D визуализации

Работни чертежи

Ценови оферти за цялостно изпълнение на интериора

Авторски надзор